Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Not an action film! Anti-terror drill featuring fake suicide attack in Manchester mall, UK

Anti-terror police perform mock training exercise featuring fake suicide attack in a mall in the suburbs of Manchester, UK.

Δεν υπάρχουν σχόλια: