Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

72yo Indian woman gives birth to healthy baby boy, 20 yrs after menopause

A 72-year-old woman in India has given birth to a baby boy with her 79-year-old husband, after 46 years of marriage during which they were unable to conceive.

Δεν υπάρχουν σχόλια: