Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ - FREE WILL

- Βραβείο Καλύτερης Ταινίας - Στέγη Γραμμάτων και τεχνών, Ελεύθερο Σχέδιο
- Βραβείο Κοινού - Στέγη Γραμμάτων και τεχνών, Ελεύθερο Σχέδιο
- Βραβείο Καλύτερης Ταινίας - micro μ Festival

Δεν υπάρχουν σχόλια: