Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

USSR Gas Well Blow Out = Nuclear Bomb Puts Out The Fire

Δεν υπάρχουν σχόλια: