Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

Το πρώτο και το τελευταίο πολεμικό ανακοινωθέν 1940-1941...Ανακοινωθέν του Γενικού Στρατηγείου (28 Οκτωβρίου 1940)

Αἱ Ἰταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουν ἀπό τῆς 5:30 πρωινῆς τῆς σήμερον τά ἡμέτερα τμήματα προκαλύψεως τῆς ἑλληνοαλβανικῆς μεθορίου.
Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται του πατρίου ἐδάφους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: