Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

ISIS Leaks Kill List Of 700 US Soldiers With Names And Addresses

ISIS leaked the names of U.S. Army personnel, putting out a hit list of 700 soldiers by name and ordering its terrorist militia cells living in the United States to “kill the dogs."

Δεν υπάρχουν σχόλια: