Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Kurdish Guerillia fight Erdogan-Troops until dawn

Kurdish Guerillia fight Erdogan-Troops until dawnIraq - Mosul - Peshemerga clean out some of Erdogan's rat-army.

Δεν υπάρχουν σχόλια: