Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Horrible +18 /TURKEY :military coup tank crushes civilians in Ankara

Δεν υπάρχουν σχόλια: