Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

London Elects Muslim Mayor Sadiq Khan

Stefan Molyneux comments on the news that London has elected its first ever Muslim Mayor Sadiq Khan.

Δεν υπάρχουν σχόλια: