Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

Greek farmer destroys migrant tents while ploughing his field in Idomeni


Δεν υπάρχουν σχόλια: