Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Ψηλά τις σημαίες!!!« ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ε.Ο.Κ.Α...Ημείς διαθέτομεν την ΨΥΧΗΝ. Έχομεν καί τό ΔΙΚΑΙΟΝ μέ τό μέρος μας. Γι’ αυτό θα ΝΙΚΗΣΩΜΕΝ.

Προς τον
«Αξιότιμον Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν.
Οδόν Ελευθερίας ή Θανάτου.
Χωριά καί πόλεις.
Κύπρον».
« ΕΘΝΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ε.Ο.Κ.Α

         Μέ τήν βοήθειαν του Θεού, μέ πίστιν είς τόν τίμιον αγώνα μας, μέ τήν συμπαράστασιν ολοκλήρου του ‘Ελληνισμού καί μέ τήν  βοήθειαν των Κυπρίων. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΝΑΞΙΝ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ.
         Μέ τό σύνθημα εκείνο, τό οποίον μάς κατέλειπαν οι πρόγονοί μας ως ιεράν παρακαταθήκην «Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ».
Άδελφοί Κύπριοι,
         Άπό τα βάθη  των αιώνων μάς ατενίζουν όλοι εκείνοι, οι οποίοι ελάμπρυναν τήν ‘Ελληνικήν ιστορίαν διά νά διατηρήσουν τήν ελευθερίαν των, οι Μαραθωνομάχοι, οι Σαλαμινομάχοι, οι τριακόσιοι του Λεωνίδα καί οι νεώτεροι του Άλβανικού έπους. Μάς ατενίζουν οι αγωνισταί του 21, οι οποίοι μάς εδίδαξαν, ότι η απελευθέρωσις από τόν ζυγόν δυνάστου αποκτάται πάντοτε μέ  τό ΑΙΜΑ. Μάς ατενίζει ακόμη σύμπας ο ‘Ελληνισμός, ο οποίος μάς παρακολουθεί με αγωνίαν, αλλά καί εθνικήν υπερηφάνειαν.
         Άς απαντήσωμεν μέ έργα ότι θά γίνωμεν « πολλώ κάρρονες » τούτων.
         Είναι καιρός νά δείξωμεν είς τόν  κόσμον , ότι εάν η διεθνής διπλωματία είναι ΆΔΙΚΟΣ καί έν πολλοίς  ΆΝΑΝΔΡΟΣ, η Κυπριακή ψυχή είναι γενναία. Έάν οί δυνάσται μας δέν θέλουν νά αποδώσουν τήν λευτεριά μας, μπορούμεν νά τήν διεκδικήσωμεν μέ τά ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΑΣ.                                                      
         Άς δείξομεν είς τόν κόσμον ακόμη μιά φορά ότι καί του σημερινού ‘Ελληνος  «ο τράχηλος ζυγόν δέν υπομένει».
‘Ο αγών θά είναι σκληρός, ο δυνάστης διαθέτει τά μέσα καί τον αριθμόν.           
         Ημείς διαθέτομεν την ΨΥΧΗΝ. Έχομεν καί τό ΔΙΚΑΙΟΝ μέ τό μέρος μας. Γι’ αυτό θα ΝΙΚΗΣΩΜΕΝ.                                         
                                                        

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑΙ.
Άτενίσατε τό έργον σας. Είναι αίσχος εν εικοστώ αιώνα οί λαοί νά χύνουν τό αίμα των γιά νά αποκτήσουν τήν λευτεριά των, τό θείον αυτό δώρον γιά τό οποίον κι εμείς επολεμήσαμεν παρά τό πλευρόν τών λαών σας καί γιά τό οποίον εσείς τουλάχιστον διατείνεσθε ότι επολεμήσατε εναντίον του ναζισμού και του φασισμού. 
ΕΛΛΗΝΕΣ. Όπου καί αν ευρίσκεσθε, ακούσατε τήν φωνήν μας.
ΕΜΠΡΟΣ! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ….
Ε.Ο.Κ.Α
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ  
         Αυτοί που σήμερα επιδεικνύουν εμπράκτως τον έρωτά τους προς το Έθνος και προς κάθε Εθνικό, αυτοί που οραματίζονται την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της πατρίδας μας, σας καλούν στον αγώνα της τιμής και της αξιοπρέπειας!!! 
Ας αντιλαλήσουν ξανά τα διάσελα της ιερής Ελληνικής γης από το «Μολών Λαβέ» του προγόνου μας!! 
Αδέρφια Ελληνίδες, Έλληνες,
ψηλά τις σημαίες, σταθείτε ορθοί και αγωνιστείτε!!!!Θα νικήσουμε!!!!
Όλοι οι ήρωες που δώσανε τήν ζωή τους γιά τήν Μεγαλόνησο, όσοι θυσιάσανε τά νιάτα τους γιά τόν αγώνα, είναι σήμερα εδώ, κοντά μας, σέ θέση μάχης καί φρουρά της επιβίωσης του Έθνους μας.
Ζήτω η 1η Απριλίου 1955!!! Ζήτω ο αγώνας της ΕΟΚΑ!!! Τιμή και δόξα στους Ήρωες!!! Ζήτω το Ελληνικό Έθνος!!!
Για την ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «Ε.ΛΑ.Σ»
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Οδυσσέας Τηλιγάδας      Στέργιος Σμυρλής      Θεόδωρος Δάλμαρης

210 3250220                   6944325056                  6944257686

Δεν υπάρχουν σχόλια: