Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

NEVER HIRE A MUSLIM Reason #152: Muslim security guards mock and taunt naked white guy who got locked out of his apartment instead of unlocking the door for him

Anyone understand what language these savages are speaking?

Δεν υπάρχουν σχόλια: