Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Cold war games: NATO 15k troops, nuclear bombers brave sub-zero temps near Russian border

Thousands of NATO troops hold cold-weather war games in Norway, near border with Russia

Δεν υπάρχουν σχόλια: