Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

"Refugee" stalks and attacks women in Paris subway

Δεν υπάρχουν σχόλια: