Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Στους δρομους και οι αγροτες της Γαλίας...Angry French farmers hold tractor protest as agro-prices continue to fall

Farmers staged a demonstration against falling food prices following Russian sanctions against EU agro-products in France, Wednesday, making fires and dumping rubble in front of an agricultural insurance building.

Δεν υπάρχουν σχόλια: