Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

The Muslims are coming…The Muslims are coming…

…and coming and coming…and soon, to a neighborhood near you.

Δεν υπάρχουν σχόλια: