Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

The mountains of refugee life jackets on the island of Lesvos, Greece

Lesbos' is littered with as many as 450,000 life jackets that were left behind by refugees. 
We spent an afternoon with Fotis and Spiros, two local men who are cleaning up the coastline.

Δεν υπάρχουν σχόλια: