Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

PAINFUL to watch if you're 30+. Today's youth try to understand 'cassettes'!

kids use walkman for the first time
We found an old walkman and tapes from the 80s. My kids had no idea what to do with it!

Δεν υπάρχουν σχόλια: