Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

62 world’s richest people own same wealth as half the world – report

Δεν υπάρχουν σχόλια: