Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

ISIS Threatens America: 'We’ll Strike at Its Center

'Islamic State terrorists vow that countries taking part in airstrikes against Syria will suffer the same fate as Paris and warns it will attack Washington D.C.

Δεν υπάρχουν σχόλια: