Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Refugees Throwing Away Food - They Want Halal

This report is from Bavaria. Instead of being grateful for a place to live and food to eat. The food is not Halal. So they are throwing it away. 
They should all be sent back where they came from.

Δεν υπάρχουν σχόλια: