Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

Shocking 1950's Commercial!

They zapped the actress with radioactive dust...she was undoubtedley told, "this is completely safe."
That's what they tell us about vaccines today, "completely safe."

Δεν υπάρχουν σχόλια: