Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

'Ο ΠΑΠΑΣ ΘΑ ΕΛΘΕΙ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ!!!

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ : "Τον πάπα να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία" (του γενικού χαλασμού).

Δεν υπάρχουν σχόλια: