Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

(GRAPHIC Dash-cam) US cops blown over by garage forecourt suicide attempt

Δεν υπάρχουν σχόλια: