Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Το matrix που ζούμε το περιέγραψε ο Πλάτωνας πριν απο 2.000 χρόνια.Το βίντεο είναι στα Ελληνικά.The Matrix Described Over 2000 Years Ago by Plato

The Allegory of the Cave, also commonly known as Myth of the Cave, Metaphor of the Cave, The Cave Analogy, or the Parable of the Cave, is an allegory used by the Greek philosopher Plato in his work The Republic to illustrate "our nature in its education and want of education". (514a) The allegory of the cave is written as a fictional dialogue between Plato's teacher Socrates and Plato's brother Glaucon, at the beginning of Book VII (514a520a).
Plato imagines a group of people who have lived chained in a cave all of their lives, facing a blank wall. 
The people watch shadows projected on the wall by things passing in front of the cave entrance, and begin to ascribe forms to these shadows.
According to Plato, the shadows are as close as the prisoners get to seeing reality. 
He then explains how the philosopher is like a prisoner who is freed from the cave and comes to understand that the shadows on the wall are not constitutive of reality at all, as he can perceive the true form of reality rather than the mere shadows seen by the prisoners.

Δεν υπάρχουν σχόλια: